DISCLAIMER WEBMASTER


Beste bezoeker,

Graag uw aandacht voor het volgende:

CTWebdesign tracht met de groots mogelijke zorgvuldigheid alle teksten, foto's en documenten te controleren op correctheid, waarbij de algemene (wettelijke) normen en waarden worden gehanteerd.

CTWebdesign is derhalve niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor teksten, foto's en documenten die in opdracht van de opdrachtgever op hun website zijn geplaatst.

CTWebdesign behoudt zich ten alle tijden het recht voor om websites, teksten, foto's en documenten te verwijderen indien het in strijd is met wettelijke- en/of fatsoenlijke normen en waarden.

Indien u opmerkingen en/of aandachtspunten tegenkomt, verzoek ik u contact met mij op te nemen zodat ik eventueel hierop gepaste actie kan ondernemen. U kunt contact met mij opnemen via: info@ctwebdesign.nl .

Met vriendelijke groet,
CTWebdesign.
Copyright © 2021 by "CTWebdesign.nl" All Rights Reserved  •  Privacy Statement  •  Cookie Policy  •  Disclaimer  •  Contact